• +908502278643
 • 08502278643

Oturum & Çalışma İzni

TÜRKİYE’DE OTURUM İŞLEMLERİ

 

Türkiye’de kısa veya uzun dönem ikamet etmek istiyorsanız  ilgili idareden ikamet tezkeresi almanız gerekmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. İkamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

 

 İkamet izin türleri şu şekildedir,

 

 • Aile ikamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Kısa dönem ikamet İzni
 • Uzun dönem ikamet İzni
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

 

Durumunuza  uygun olan ikamet türüne ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra başvurular online olarak yapılmakta, yoğunluk durumuna göre yaklaşık olarak 3 ay içerisinde sonuç alınmaktadır.

 

Oturum İzni İçin gerekli belgeler;

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır )

 

Önemle belirtmemiz gerekir ki, iş adamları başta olmak üzere genel olarak tüm yabancılar açısından Türkiye oturum izninin kolay alınabildiği ülkeler sınıfında yer almaktadır. Kişisel durumunuzun tespitinden sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

ÇALIŞMA İZNİ

 

 

Türkiye’de çalışmak isteyen veya çalıştırılmak istenen yabancıların çalışma izni alması gereklidir. Yabancıları çalıştırmak isteyenlerin ve yabancıların durumlarına uygun şekilde Çalışma Bakanlığına yurtiçi veya yurtdışından başvuru yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancılar ve bu yabancıları çalıştırmak isteyen işverenler veya yetkili aracı kurum yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapabilirler. En az altı aylık oturma izni olmayan yabancıların çalışma izni almak için kullanacağı başvuru şekli yurt dışı başvurusudur. İzin Türleri;

 

 • Süreli Çalışma İzni,
 • Süresiz Çalışma İzni,
 • Bağımsız Çalışma İzni,
 • Turkuaz Kart,
 • Mavi Kart

Şeklinde olup yabancıdan ve yabancı çalıştıracak firmadan istenilecek belgeler şu şekildedir;

 

Çalışma İzni İçin Başvuran Yabancılardan İstenen Belgeler;

 

 • Ülkemizde çalışmak için başvuran kişi ve işverenine ait imzalanmış iş sözleşmesi, Başvuru sahibinin pasaportu
 • Başvuru sahibinin diplomasının ya da herhangi bir mezuniyet belgesinin noter tarafından onaylanmış olan Türkçe çevirisi
 • İşverenin sahip olduğu işletmeye ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Ülkede ikamet edebileceğine dair alınan belge (en az 6 aylık izin olmalıdır)
 • Çalışma izni belgesinin aslı

 

Yabancı Uyruklu Çalıştırıcak Olan İşletmelerden İstenen Belgeler;

 

 • İlgili bakanlık için düzenlenen izin başvurusuna ait dilekçe
 • İlgili bakanlığa verilecek olan çalışma izni formu
 • Yabancı çalışan istihdam edecek olan işletmeye ait, geçmiş dönemlerin bilanço ve gelir tablosunu yansıtan dökümanlar
 • Faaliyet izin belgesi
 • Başvuru işlemlerini yürütecek kişinin vekalet belgesi
 • Şirkete ait geçmiş vergi borçlarının olmadığını gösteren onaylı belge

 


Turkuaz Kart

 

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

 

 

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

 

Doğumla vatandaşlık kazanmanın dışında Türk vatandaşlığı almanın birçok yolu vardır. Yabancılar için Türk vatandaşlığını almanın en hızlı ve en kolay yolu, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine büyük miktarlarda yatırım yapmaktır. Aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin Türk Vatandaşlığı alma imkanı bulunmaktadır;

 

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında  sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği tespit edilen;

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı  veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği  tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen, 

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı tespit edilen,

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.

 

Bu sayılanlar dışında da  Türk vatandaşlığı kazanma yolları bulunmakta olup detaylı bilgilendirme ve  hukuki yardım için lütfen bizimle irtibata geçiniz...

Oturum & Çalışma İzni

ILBA CONSULTING

ILBA CONSULTING

Online : 1
Bugün Tekil : 31
Bugün Çoğul : 63
Dün Tekil : 26
Dün Çoğul : 36
Toplam Tekil : 25636
Toplam Çoğul : 54856