• +908502278643
 • 08502278643

Muhasebe işlemleri

Bir şirketin sorunsuz olarak faaliyetlerine devam edebilmesi için muhasebe işlemlerinin zamanında, eksiksiz ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Muhasebe işlemlerinin ana amacı şirketin ve yönetim organının devlet ve çeşitli kurumlara vermekle sorumlu olduğu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, ilgili merciilere iletilmesi ve varsa sonuçlarının takibidir.

 

Yabancı şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi de muhasebe kayıtlarının Türkiye'de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda yeterli muhasebe elemanlarının tedarik edilmesinde zorluk çekilmesidir. ILBA , kadrosundaki deneyimli mali müşavirlerle müşterilerinin bu konudaki taleplerini karşılamaktadır.

 

İşletmelerin karşı karşıya olduğu vergisel sorunların tespitinde ve vergi yükünün azaltılmasında çözüm önerileri sunmaktayız. Yasal çerçeveler doğrultusunda mümkün olduğunca vergi tasarrufuna yönelik çalışmalarla etkin bir yapılanma konusunda yardım sağlamakta, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ,Vergi Usul Kanunu (VUK),Özel Tüketim Vergisi mevzuatlarına ilişkin destek vermekteyiz.

 

Temel başlıklar altında toplamak gerekirse kısacası yaptığımız iş;

 

 • Yasal Düzenlemelere uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması

 • Bordrolama işlemlerinin yapılması

 • Aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması

 • Sosyal güvenlik bildirgelerinin hazırlanması

 • Finansal tabloların başka döviz cinsine çevrilerek raporlarının hazırlanması

 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü

 • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporların hazırlanması

 • İhtilaflı cari hesap mutabakatlarının yapılması

 • İstatistik kurumuna bildirilen yasal bildirimlerin yapılması

 • İhracatlardan doğan vergi alacağının mahsubu ve gerekli yasal işlemler

 
Bu işlemlerin yanısıra mali müşavirlerimiz ihtiyaç duyduğunuz konularda sizlere danışmanlık hizmeti  vermekte şirketinizin herhangi bir sorunla karşılaşmadan idaresine yardımcı olmaktadırlar. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

Muhasebe işlemleri

ILBA CONSULTING

ILBA CONSULTING

Online : 1
Bugün Tekil : 31
Bugün Çoğul : 61
Dün Tekil : 26
Dün Çoğul : 36
Toplam Tekil : 25636
Toplam Çoğul : 54854