• +908502278643
 • 08502278643

Şirket Kuruluşu

Türkiye, stratejik konumu, genç ve nitelikli iş gücü, iş dostu ortamı ile dünyadaki en önemli ticari noktalardan birisidir. Yabancıların türkiye’de ticari faaliyetlerde bulunabilmeleri için şirket kurmak zorunlulukları bulunmaktadır.

 

Türkiye yabancıların ticari faaliyetleri konusunda oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabi olarak kurabilmektedir.

 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Bunlar;

 

 

 • Anonim Şirket      ( Joint Stock Company        , dünyadaki muadilleri; Inc,Corp., SE, AG, SA,SpA )
 • Limited Şirket       (Limited Liability Company  , dünyadaki muadilleri; LLC, GmbH, SPE, Srl, SARL)
 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kooperatif

 

 

Anonim şirket ve limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %95’ini bu tür şirketler oluşturmaktadır. Yapmayı düşündüğünüz ticari faaliyet, ortaklık yapınız, sermaye tutarınıza göre şirket türüne birlikte karar veriyoruz. Şirket türüne karar verdikten sonra şirketin temel yapısını belirleyen şirket ana sözleşmesini hazırlıyoruz. Şirket ana sözleşmesini oluştururken şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. hususlarını belirlememiz gerekmektedir. Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür. 

 

Şirket Kuruluşu Aşamaları;

 

 1.  Şirketin Türünün Seçilmesi
 2.  Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması
 3.  Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi
 4.  Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci
 5.  İmza Sirkülerinin Hazırlanması
 6.  Defter Tasdikleri 
 7.  Vergi Dairesi Kayıt İşlemleri
 8.  Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt İşlemleri

 

 

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler;

 

 1. Şirket Yetkilisi İmza Beyanı
 2. Oda kayıt beyannamesi
 3. Şirket Kuruluşu Başvuru Formu
 4. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.
 5. Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 6. Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 7. Rekabet Kurumu payı banka dekontu 

 

Not: Şirket türüne ve ortaklık yapısına göre ek belgeler gerekebilir.

 


Şirket kuruluş işlemleriniz tarafımıza vekalet verilmesi ve gerekli evrakların tamamlanmasının ardından en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Şirket kuruluş işlemlerinin yanısıra şirketin kuruluşu ve idaresi için gerekli aşağıda sayılan hizmetler bizzat tarafımızdan veya çözüm ortaklarımız aracılığıyla verilmektedir.

 

 • Sanal Ofis Hizmetleri
 • Muhasebe İşlemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bordrolama İşlemleri
 • Marka-Patent işlemleri
 • Gümrük İşlemleri
 • İdare ile ilgili işlemler
 • Hukuki mali ve finansal Danışmanlık hizmeleri

 

Detaylı bilgilendirme için lütfen bizimle irtibata geçiniz...

Şirket Kuruluşu

ILBA CONSULTING

ILBA CONSULTING

Online : 1
Bugün Tekil : 31
Bugün Çoğul : 67
Dün Tekil : 26
Dün Çoğul : 36
Toplam Tekil : 25636
Toplam Çoğul : 54860